ĐỐI TÁC
DỊCH VỤ

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.....

Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, phân tích.....

Trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là người sử dụng lao động....

- Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm: áp kế, cân điện tử các loại, thước kẹp, panme, nhiệt ẩm kế, lực kế, trạm trộn,.....

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
Đăng ký tư vấn