KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

11-09-2018 / a Đức

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm: áp kế, cân điện tử các loại, thước kẹp, panme, nhiệt ẩm kế, lực kế, trạm trộn,.....với đội ngũ nhân viên lành nghề, được đào tạo chuyên nghiệp với thái độ làm việc nghiêm chỉnh, tuân thủ đầy đủ các công đoạn kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị để đem lại sự an...

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

11-09-2018 / a Đức

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là người sử dụng lao động.  Người lao động được huấn luyện bao gồm người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản...

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

11-09-2018 / a Đức

Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của đơn vị kiểm định theo quy trình nhất định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.Công ty cổ phần kiểm...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

04-09-2018 / a Đức

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Quan trắc môi trường lao động là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
Đăng ký tư vấn