NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

03-10-2018 / a Đức

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động được quy định tại điều 35 nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 cụ thể như sau:Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động1. Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi...

TẬP HUẤN CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

01-10-2018 / a Đức

Thực hiện công văn số 884/MT-LĐ ngày 14/08/2018 của Cục Quản lý môi trường y tế, ngày 18, 19 tháng 9 năm 2018 công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đã tham dự khóa tập huấn cập nhật chính sách, quy định pháp luật, khoa học công nghệ về quan trắ môi trường lao động năm 2018.Lãnh đạo Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp tham dự khóa tập huấn...

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIÊN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/05/2016

12-09-2018 / a Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (SIIE.JSC) có đầy đủ năng lực, chức năng thực hiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh Lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.Với phương châm: “Nghĩ an toàn, làm an...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
Đăng ký tư vấn