QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG

01-10-2018 / a Đức

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3733/2002/QĐ-BYTHà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dânCăn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/05/2016

27-09-2018 / a Đức

Ngày 01/10/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1126/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 cập nhâp đến ngày 30/07/2018Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ:CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (SIIE)Trụ sở chính:  656,H5, tổ 34, P. Tân...

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

25-09-2018 / a Đức

Ngày 25/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật An toàn vệ sinh lao động và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật lao động có 7 Chương và 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an...

QUY CHUẨN MỚI BAN HÀNH VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

10-09-2018 / a Đức

Ngày 30/6/2016, Bộ Y Tế ban hành 09 quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn tại quyết định 3733/2002/BYT​ ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Các quy chuẩn này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện...

Nghị định chính phủ

10-09-2018 / a Đức

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao độngNghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 "Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (SIIE)Trụ...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
Đăng ký tư vấn